Skip to main content

Vinger og bein

Personligheten består av mange deler, som supplerer eller motarbeider hverandre. Selv om vi i utgangspunktet bare er en type, så er vi påvirket av trekk fra 4 andre typer – nemlig de to typene som ligger ved siden av vår egen, og de to typene som vi har forbindelse til via strekene i Enneagramsymbolet.

Hvis du f.eks. er type 8 har du vinger til type 7 og type 9, og bein til type 2 og type 5.

Vingene er en fast del av personligheten, og de fleste mennesker har typisk sterke trekk fra den ene av vingene, og dette er med til å forme personligheten deres. F.eks. er en type 8 med 7ervinge (skrives på engelsk: 8w7) en meget livlig person, som ofte prater mye, har mange ideer og mange aktiviteter. Hvorimot en type 8 med 9ervinge (8w9) ofte er mere rolig, reflektert og harmoniskapende.
Det vi kaller bein er de retningene (pilene) vi beveger oss i langs de indre linjene i Enneagramsymbolet. På den måten får vi en beskrivelse av hvordan vi endrer oss når vi er presset og beveger oss med pilen, eller er trygge og beveger oss mot pilen. Således vil personer av type 8 få trekk fra type 5 når de er presset, og trekke seg enten fysisk tilbake eller gå inn i seg selv, tenke og planlegge. Når type 8 er trygg får de derimot trekk fra type 2 og får fokus på andres behov og blir særdeles hjelpsomme.  

Enneagrammet er altså en særdeles detaljert personlighetsmodell som kan forutsi en hel del om reaksjonene våre. Noen mennesker finner simpelthen sin type gjennom å spørre seg selv: hvordan reagerer jeg i stress og hvordan i trygghet? Hvilke trekk endrer seg?

For å virkelig forstå sin personlighetstype må man derfor også lære kjenne de 4 andre typene som man har bein og vinger til.