Skip to main content

Mer om type 5, 6 og 7

Som jeg tidligere har understreket, har mennesker av alle Enneagramtyper store kvaliteter som bidrar til helheten, og ikke kan unnværes i den. Mennesker av de ulike typene kan være på sitt beste, på sitt verste, eller midt imellom. Personligheten, altså det vi beskriver når vi beskriver Enneagrammønstrene, er bare en del av oss. Hvordan vi utfolder mønstrene og hvor bevisste vi er om hvordan disse påvirker andre, er en annen og nokså viktig del.

Type 5 (Iakttakeren) er en person som i høy grad identifiserer seg med den mentale intelligensen. Som type 5 liker man å tenke igjennom alt som vil skje, å være vitende, klok og forberedt. Man samler informasjon, leser og lytter til hva andre forteller, og danner ut fra dette et helhetlig bilde, noe som gjør mennesker av type 5 trygge. Man snakker bare om det man vet noe om, og blir ofte spesialist på sitt område.

Av type 5 kan man lære å tenke igjennom kommende situasjoner, å være vel forberedt, og å tenke før man snakker.

På sitt beste er mennesker av type 5 vitende, kloke og innsiktsfulle og deler sin visdom med andre. De har et overblikk som gjør dem til glimrende ledere, og når de kombinerer sine mentale strategier med instinktiv handlekraft kan de være inspirerende og skapende.

Type 6 (Skeptikeren) er en person som bruker hodet sitt til å analysere.  Man forsøker å finne svakheter ved situasjoner og ting, og leter etter det som kan gå galt, i håp om på den måten å forebygge, sikre seg og bli trygg. Man er flink til å veie for og imot og godtar ikke alt for optimistiske planer. Mennesker av type 6 jobber lojalt for å gjøre en solid jobb for dem de har tillit til.
Av type 6 kan man lære å være lojal over for en person eller en sak, og å analysere delelementer av et prosjekt og således sikre et godt fundament og et holdbart resultat.

Når mennesker av type 6 er på sitt beste er de vennlige, humoristiske og likefremme mennesker, som kan lage skarpe analyser og stille gode spørsmål.

Type 7 (Eventyreren) er en person som elsker å ha mange tanker på en gang, og gjerne mange planer og ideer om fremtiden. Man elsker å se en positiv fremtid full av muligheter, og liker ikke tanken på å måtte følge en bestemt vei, men vil heller holde en mental åpenhet og merke den friheten som dette medfører. Eventyreren liker å leke med tanker og ideer, og være kreative og finne nye veier og nye løsninger.
Av type 7 kan man lære å være optimistisk, å se det positive i enhver situasjon, og forstå at det alltid finnes minst tre mulige løsninger på et problem.

Når mennesker av type 7 er på sitt beste går de positivt inn i et prosjekt og inspirerer andre til å finne nye kreative veier. De kan være inspirerende ledere, som jobber frem mot en visjon om en lykkelig fremtid for alle, og som snur opp ned på vedtatte måter å gjøre tingene på, i et kreativt flow.