Skip to main content

Om type 8 og sårbarhet

Type 8 kalles både Utfordreren og Beskytteren. For akkurat som med de andre typene er det mange sider ved en personlighet. Mennesker av type 8 liker å utfordre andre, for å finne ut av hva de står for, og om de vil ta sin del av ansvaret. Det kan være en positiv side, som kan få alle til å yte sitt beste; og det kan være en negativ side, når det tar overhånd og blir en utfordring til kamp. Noen 8ere er alltid klar til kamp, klar til å forsvare de svake (Beskytteren); men også – bevisst eller ubevisst – klar til å forsvare seg selv mot å bli såret.

Mennesker av type 8 har tendens til å avvise sine egne behov for omsorg, fordi det oppleves som svakhet. Dypest sett handler det om at man er redd for å få for mye kontakt med disse behovene, det er for sårbart, fordi det ofte ligger følelser av svikt og andre sår fra barndommen bak. Denne frykten kan også medføre at man avviser andre, ikke minst hvis de kommer for nærme på det sårbare. Avvisningen kan foregå med kulde eller med direkte sinne.

Alle mennesker kan være veldig kjærlige eller veldig ukjærlige, men den atferden og den måten det uttrykkes på kan være mer eller mindre tydelig. 8erne kan ha behov for å stenge totalt for sine følelser når de føler seg emosjonelt truet, og kan da virke kalde og ukjærlige. Det kan være nyttig for andre å vite at det handler om 8erens behov for å beskytte seg selv, selv om de ofte kommer til å såre andre for ikke selv å bli såret.
Andre har funnet en balanse mellom å være sterk og sårbar, og fremstår som mer åpne og kjærlige. Når 8ere er balanserte og har funnet en balanse mellom å være sterk og sårbar, fremstår de som mer åpne og kjærlige. De har de et stort hjerte for andre mennesker, og bruker sin styrke for det felles gode.