De 9 personlighetstypene

Enneagrammet
av Helene Makani

 

Om Enneagrammet

Enneagrammet er en modell som beskriver 9 personlighetstyper, og disses motivasjon, kommunikasjon mv.
Modellen er nyttig i kommunikasjon og samarbeid, fordi den gir forståelse for hvor forskjellig mennesker motiveres, og hvor forskjellig mennesker opplever det som kommuniseres.

Ordet Enneagram kommer fra gresk, hvor ennea betyr 9.
Modellen er utviklet på 1970 tallet av Oscar Ichazo (Bolivia) og Claudio Naranjo (USA).

Enneagrammet atskiller seg fra andre personlighetsmodeller på tre punkter:
1) Modellen går dypere inn i beskrivelsen av mennesker tenke- og handlemønstre
2) Den er dynamisk, idet den beskriver hvordan vi endrer adferd når vi er presset og når vi er avslappet/ trygge.
3) Den beskriver hvordan vi kan utvikle oss når vi får øye på noen av de mønstrene som er uhensiktsmessige for oss. Modellen er derfor særdeles velegnet til lederutvikling, og vi har hjulpet mange ledere til å endre sin kommunikasjonsform og sin måte å motivere medarbeiderne på, for å oppnå enda bedre resultater.

De 9 personlighetstypene

Her følger en kort oversikt over de 9 personlighetstypene.

Type 1: Perfeksjonisten
Mennesker av denne typen er opptatt av å gjøre tingene 100% korrekt, og av å forbedre og forenkle tingene. De reagerer umiddelbart, hvis noe ikke er som det skal være. De liker å få klare retningslinjer for den jobben som skal gjøres, og oppfyller sine forpliktelser til punkt og prikke. De kan ha en tendens til å påpeke når andre ikke følger reglene.

De er ansvarlige, pliktoppfyllende, presise og ordentlige, og gjør en stor innsats for å yte sitt beste.

Type 2 : Hjelperen

Mennesker av denne typen er meget oppmerksomme på hvordan de kan hjelpe og støtte andre rundt seg. De er oppmerksomme på andre menneskers behov, og søker alltid å tenke først på andre. De kan dog virke invaderende på andre mennesker, når de blir for opptatt av å støtte noen, som  kanskje ikke ønsker hjelp.

De er empatiske, medfølende og vet i reglen hvordan alle i avdelingen har det, og kan være en sterk støttespiller for sjefen.

Type 3 : Utretteren

Mennesker av type 3 er svært fokusert på å nå målene sine, og få unnagjort oppgavene på dagens liste – og listen er lang, og blir lengre utover dagen. De har vanskelig for å si nei til oppgaver, fordi de opplever at de har nesten ubegrenset kapasitet, og fordi de vet at de fort kan lære nye ting. De kan virke for raske og stressede for andre, fordi de alltid har travelt.
De er effektive, arbeidsomme og målfokuserte, og er ofte rollemodeller for andre som ønsker å skape suksess i livet sitt.

Type 4: Individualisten

Mennesker av denne typen er opptatt av å tenke «utenfor boksen» og av å levere gjennomarbeidede produkter, som de kanskje har tilført sitt personlige touch. De er sensitive over for andres følelser, og er ofte gode menneskekjennere. Det er ofte dem kollegaene søker når de står i krise eller har utfordringer, fordi 4erne er gode og forstående lyttere.

De trives i jobber hvor de kan bidra med sin innlevelsesevne til å forstå andres reaksjoner, enten det handler om kunder eller kollegaer/ medarbeidere.

Type 5: Iakttageren

Mennesker av denne typen er innadvendte, og trives godt i eget selskap. De foretrekker ofte å jobbe alene med egne oppgaver, og bruker tid på å fordype seg og reflektere over tingene, før de utfører oppgavene. De liker å være forberedt på hva som skal skje, mistrives med det spontane, og har ofte vanskelig for å forstå andres humor. De kan virke utilnærmelige og svært private, holder seg helst for seg selv.
De er velforberedte, saklige og kloke innenfor sitt fag, og er svært interessante samtalepartnere, når man finner en felles interesse.

Type 6: Skeptikeren

Mennesker av denne typen er opptatt av å sikre at alle muligheter er avveid, før det treffes en beslutning. Derfor analyserer de en sak fra flere vinkler, og inntar ofte det motsatte synspunktet av andres, for å få belyst saken. De er mer enn de andre typene oppmerksomme på hva som kan gå galt, og forsøker å forebygge det gjennom å sikre alle detaljer i prosessen.
Når de har fått tillit til en person eller organisasjon er de lojale, pliktoppfyllende og pålitelige.

Type 7: Eventyreren

Mennesker av type 7 velger helst å se tingene fra en positiv vinkel, og i deres øyne er verden full av muligheter. De liker ikke å bli holdt fast av avtaler og prosedyrer, og foretrekker å holde konklusjonene åpne så lenge som mulig. De har ofte mange planer, som de liker å snakke om, men ikke nødvendigvis å realisere. De kan gå lei i prosjekter og er dårlige til å avslutte.
Men de kan kaste mye energi inn i nye prosjekter og inspirerer andre med deres medrivende begeistring.

Type 8: Utfordreren

Mennesker av type 8 stiller gjerne opp til kamp hvis de opplever urettferdighet på egne eller andres vegne. Det er mennesker som er direkte i sin kommunikasjon, og som liker å ha kontroll på tingene, og gjerne tar lederansvaret. Hvis tingene ikke går etter deres hode kan de virke meget kontrollerende og dominerende. De går ofte imot normene og kan ha vanskelig for å innordne seg en leder, hvis de synes lederen er for langsom eller svak.  
De er sterke, energiske og handlekraftige, og går gjerne forrest i «kampen».

Type 9: Fredselskeren

Mennesker av denne typen er opptatt av å skape harmoni rundt seg. De er diplomatiske og har lett for å forstå en sak fra flere synsvinkler. Til gjengjeld vil de ofte sette til side sin egen mening for å bevare en fredelig stemning, hvilket kan få andre til å oppleve dem som svake. De tar seg god tid før de bestemmer seg, og det er viktig for dem å jobbe i eget tempo.

De er vennlige og rolige, gode lyttere, og skaper en god stemning i enhver gruppe.

Kan man skifte type?

Vi vet at menneskers personlighet er en blanding av arv og miljø. Ideen i Enneagrammet er at du ikke skifter type (den genetiske arven sitter i kropp og hjerne), men at du kan utvikle deg innenfor typen.

Enneagramsymbolet

Da Oscar Ichazo og Claudio Naranjo utviklet beskrivelsen av de 9 personlighetstypene, tok de utgangspunkt i et gammelt symbol, Enneagramsymbolet.

Symbolet beskriver hvilke prosesser vi går igjennom når vi får ideen til et prosjekt, og hvordan man kan fullføre prosessen ved å gå hele veien rundt i sirkelen.

I personlighetsmodellen Enneagrammet har sirkelen den betydning, at man kan kjenne seg igjen i trekk fra en eller begge «naboene« sine, dvs. at type 1 kan f.eks. kjenne seg igjen i trekk fra type 9 og/ eller type 2. Disse naboene (som kalles «vinger» i Enneagrammet), er med til å forme personligheten vår.

Strekene mellom typene beskriver de skiftene som skjer i oss, når vi er presset og når vi er avslappet. Pilen viser bevegelsen i press (med pilen) og i trygghet/ avslappet tilstand (mot pilen). F.eks. vil type 9 få trekk fra type 3 når de er avslappet/ trygge, og trekk fra type 6 når de er presset.

 

Enneagramet norsk Skeptiker Utfordrer

 

Kurs-og-Coaching-logo

Kontakt oss

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Eller ring på tlf. (+47) 46 93 60 30

 

Adresse

Torggata 1, 6.et.
0181 Oslo

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Cookies gjør det lettere for oss å gi deg våre tjenester. Med bruk av våre tjenester tillater du oss å bruke cookies.