Skip to main content

Om Enneagrammet

 av Helene Makani

Enneagrammets historie 
Ordet Enneagram kommer fra gresk, hvor ennea betyr 9. Enneagrammet er således en modell bestående av 9 punkter, tegnet i en sirkel, et punkt for hver personlighetstype. 

 Ennea NORSK 2016

Enneagramsymbolets opprinnelse er ikke helt klart - symbolet stammer sannsynligvis fra gamle Sufi tradisjoner, og ble anvendt av den esoteriske underviser George Gurdjieff (1866-1949).  Måten Gurdjieff anvendte Enneagramsymbolet på, handlet imidlertid ikke om personlighetstyper, men om de stegene enhver prosess inneholder. 
Enneagrammet som personlighetsmodell kom først frem på 1970-tallet, utviklet av bolivianeren Oscar Ichazo. Ichazo underviste mange elever i personlighetssystemet sitt i Arica, Chile; den mest berømte av disse elevene er psykologen Claudio Naranjo, som var med til å videreutvikle modellen.  I de siste årtiene har systemet undergått ytterligere forandringer, idet Enneagramforfattere som Helen Palmer, Kathy Hurley & Theodore Donson, og ikke minst Don Riso & Russ Hudson har inkorporert moderne psykologiske ideer i systemet.

Symbolet beskriver 9 punkter på en sirkel med streker imellom – du kan lese mer om betydningen av strekene mellom de ni typer sist i artikkelen. I denne artikkelen finner du dessuten en kort beskrivelse av hver av de ni typene.

Ideen i Enneagrammet
Den psykologiske ideen i Enneagrammet er at vi mennesker gjentar de samme mønstrene i livet vårt, motivert av mønstre som er grunnlagt i barndommen. Mange av disse mønstrene er fryktbasert, skapt i situasjoner hvor vi var redde for å miste trygghet (fysisk og psykisk), kjærlighet, tilhørighet og andre grunnleggende behov.  Senere i livet gjentar vi da tankemønstre og handlinger som skal sikre at disse behovene stadig oppfylles – man kan si at vi fungerer på automatpilot. Mange av mønstrene gir uheldige resultater, og vi forsøker kanskje å endre på dem. Men så lenge den dypereliggende motivasjonen er ubevisst, er den vanskelig å endre. 
Enneagrammet gir oss en nøkkel til å få øye på disse motivasjonene, og dermed få mulighet til å endre dem.

Her følger en kort oversikt over de 9 personlighetstypene. 

Type 1 Perfeksjonisten

Tanke- og handlemåte
Mennesker av denne typen er opptatt av hvordan tingene kan bli forbedret og reagerer ofte umiddelbart hvis noe ikke er slik det skal være. Type 1 har utviklet en sterk indre kritiker, som holder deres følelser og behov på plass, slik at de heller gjør det som den indre kritiker forteller dem er korrekt, frem for det de har mest lyst på. De har stor glede ved å gjøre et arbeid riktig og bra, og man kan regne med at de vil gjøre en stor innsats for å yte sitt beste.

Type 1 er motivert av: 
Ønsket om å gjøre alt perfekt for å ikke kunne bli kritisert for noe. Har et ubevisst sinne, som forsøkes undertrykt, og ofte kommer ut som frustrasjon eller irritasjon. 


Type
2: Hjelperen


Tanke- og handlemåte
Er meget oppmerksomme på hvordan de kan yte hjelp til personer, der står dem nær. Type 2 gir gjerne til andre, men er ofte dårlige til selv å motta, og dårlige til å uttrykke sine egne behov i det hele tatt. Dette kan gi indre konflikter i parforholdet, hvor Hjelpere ofte føler seg ufri, fordi de’ må’ gi bestandig. Type 2 er oftest utadvendte mennesker, som er dyktige til å gi omsorg og anerkjennelse til andre, og som selv setter stor pris på å bli anerkjent for det de gjør.

Type 2 er motivert av: 
Å få anerkjennelse fra andre. Gjør seg ofte uunværlige og er stolte over alt det de gjør for andre. 


Type 3: Utretteren

Tanke- og handlemåte
Har alltid travelt, fordi de er veldig opptatt av å få oppgaver unnagjort og på å nå sine mål. Type 3 kan yte en fantastisk arbeidsinnsats, men glemmer ofte å ta hensyn til seg selv, fordi de er fokusert på alt det som må gjøres. Det er mennesker som er svært opptatt av den status det følger med å være suksessfull, og av den image de presenterer over for andre. Mennesker av denne typen er effektive og suksessfulle og ofte rollemodeller for andre som ønsker å skape suksess i livet sitt.

Type 3 er motivert av: 
Å være suksessfull, å VÆRE noe i andres øyne. Å få verdi gjennom det man utretter og oppnår. 

 

Type 4: Individualisten

Tanke- og handlemåte
Individualister er sensitive mennesker som er opptatt av det unike og særlige, og av å levere unike produkter. De er lett påvirkelige og kan svinge følelsesmessig, og de bruker en del tid på å analysere egne og andres følelser. De er derfor ofte gode menneskekjennere, og de som andre søker når de trenger å snakke om dypere ting. Mennesker av type 4 har ofte problemer med sitt selvverd, idet de er svært kritiske over for seg selv, og humøret deres kan svinge fra den ene ytterligheten til den andre i løpet av kort tid, avhenging av selvfølelsen. 4ere er oftest meget kreative og har en evne til å gjøre tingene unike. 

Type 4 er motivert av:
Et ønske om å være unik og kunne noe unikt. Misunnelse på andre som tilsynelatende har det lettere enn de selv.

 

Type 5: Iakttageren

Tanke- og handlemåte
Mennesker av denne typen har et stort behov for privathet og er ofte innadvendte, opptatt av dype tanker om faglige emner eller om verden, eller de er opptatt av å lese og samle viten. De liker å være forberedt på hva som skal skje, og å tenke tingene igjennom på forhånd. De kan mene, at andre burde tenke seg mer om innen de snakker, da de selv er veloverveiet i sin kommunikasjon. De kan virke utilnærmelige, men er velforbedte, saklige og kloke innenfor sitt fag.

Type 5 er motivert av: 
Et ønske om å samle informasjon for å føle seg kompetent og forberedt. Holder på det de har, og unner ofte seg selv svært lite av de gode tingene i livet.

 

Type 6: Skeptikeren /Analytikeren 

Tanke- og handlemåte
Mennesker av denne typen analyserer innen de handler, idet de inntar det motsatte synspunkt av andres for å få belyst saken fra flere vinkler. De ønsker å finne en følelse av sikkerhet innen de beslutter seg, men har ofte en tendens til å fortsette med å analysere og diskutere med seg selv, hvilket kan gjøre det vanskelig å treffe beslutninger. De er mer enn andre typer oppmerksomme på hva som kan gå galt, og av å forsøke å forebygge det. De opplever ofte andre som urealistiske i deres tro på at allting ordner seg, og kan derfor oppleves av andre som negative. De bruker tid på å få tillit til mennesker og ideer, men er lojale over for de mennesker og synspunkter som har vunnet deres tillit. 

Type 6 er motivert av: 
Å sikre seg, å være trygg, å unngå alt det som kan gå galt, unngå farer. 

 

Type 7: Eventyreren

Tanke- og handlemåte
Mennesker av type 7 velger helst å se tingene fra en positiv vinkel og i deres øyne er verden full av muligheter. De liker ikke å bli holdt fast av avtaler og prosedyrer og kan bli helt paniske ved tanken om å ikke ha et valg. De er motivert av alt som er nytt og spennende og liker å legge fantastiske planer, som ikke nødvendigvis blir realisert., eller som de ikke får avsluttet. De har en utadvendt, medrivende begeistring og kan kaste mye energi inn i prosjekter som de blir fasinert av.

Type 7 er motivert av: 
Å ha det gøy, å planlegge en spennende og positiv fremtid, så man unngår det som evt. er ubehagelig i nuet. De søker grådig etter nye opplevelser. 

 

Type 8:Utfordreren

Tanke- og handlemåte
Mennesker av type 8 stiller gjerne opp til kamp hvis de opplever urettferdighet på egne eller andres vegne. De har det fint med sinne og har en evne til å ta opp mye plass. Hvis tingene ikke går etter deres hode kan de virke meget kontrollerende og dominerende. De er dog også svært kjærlige og beskyttende og tar gjerne ansvar og viser omsorg for sine venner og familie. Når type 8 virkelig føler tillit til en annen person vil de avsløre, at de innerst inne har et meget sårbart sted som det er viktig for dem å beskytte.

Type 8 er motivert av: 
Å ha kontroll, å beskytte sin sårbarhet. Kjemper for rettferdighet. 

 

Type 9: Fredselskeren

Tanke- og handlemåte
Mennesker av denne typen har en fantastisk evne til å skape harmoni rundt seg gjennom sin rolige og vennlige væremåte. De er diplomatiske og har lett for å forstå en sak fra mange synsvinkler. Til gjengjeld vil de ofte sette til side sin egen mening for å bevare en fredelig stemning. Frem for å uttrykke sin motstand eller uenighet verbalt vil de gjennom sin adferd vise at de ikke har lyst eller at de er uenige. De har således en stahet som betyr at jo mer man presser Nieren til å gjøre noe, jo mindre vil han få lyst til å gjøre det. Trygge Niere skaper en harmonisk og fredelig stemning i enhver gruppe, og er hyggelige og rolige å være sammen med. 

Type 9 er motivert av: 
Å sørge for fred og harmoni rundt seg. At livet skal være så behagelig som mulig. 

Grunntype med trekk fra andre typer
Ifølge Enneagrammodellen er vi én grunntype, og motiveres av den grunnleggende tankegangen og de grunnleggende behovene til typen - og gjentar noen mønstre igjen og igjen. Men vi kan også ha sterke trekk fra en av nabotypene, kallet en vinge. Desuten beskriver strekene mellom typene vår tilknytning til mønstre fra to andre typer, som aktiveres i henholdsvis press og trygghet: .

Vinger og ben 
Sirkelen i Enneagrammet angir den forbindelse det er mellom de typer som ligger ved siden av hverandre på sirkelens periferi. Hver personlighetstype kan nemlig være sterkt influert av den ene eller begge de personlighetstyper som ligger som de nærmeste naboer. Vi kaller det for typens vinger.


Ennea NORSK 2016

Enneagrammet forklarer også de skiftene som skjer i vår personlighet i situasjoner, hvor vi opplever stor personlig sikkerhet og trygghet, såvel som i de situasjoene, hvor vi føler oss presset eller usikre. Ved henholdsvis trygghet og stress får vi nemlig tilgang til mønstre fra to andre typer. Dette har en positiv effekt, fordi vi dermed bryter våre vanlige mønstre og får tilgang til andre strategier som kan hjelpe oss videre.Når vi er i trygge rammer og virkelig føler oss på toppen og ressursfulle, lar vi våre vanlige forsvarsverker falle. Vi slapper av og gir oss selv lov å leve ut andre sider av oss, sikre på at det er trygt å gjøre det. Enneagrammodellen beskriver det som at vi beveger oss motsatt pilenes retning, og får tilgang til noen av de karaktertrekk som tilhører den type hvor pilen kommer fra (f.eks. type 1 får trekk fra type 7).

Omvendt mobiliserer en risikofylt eller presset situasjon andre sider i oss. Vi opplever også her at vi endrer personligheten vår. Det kan skje hvis det oppstår krise i parforholdet, hvis det er arbeidsmessige problemer eller i forbindelse med kortvarige følelsesmessige påvirkninger. I slike situasjoner beveger vi oss med pilen og adopterer karaktertrekk fra den type pilen peker mot (f.eks. type 1  får trekk fra type 4).

Den personlige utviklingsveien for hver av de 9 typene
Enneagrammet beskriver hver types ubevisste drivkraft og tankemønstre - hvordan vi ubevisst gjentar de samme tanker og handlinger. Mange blir irritert over å 'bli satt i bås' med Enneagrammet, men ideen i modellen er nettopp å oppdage, at man sitter fast i noen mønstre, og at Enneagrammet gir mulighet til å slippe ut av sin 'bås'. For å gjøre det må man dog først oppdage sine ubevisste mønstre, for dernest å bli i stand til å stoppe dem.

Enneagrammet beskriver altså en utvei – en mulighet for å bryte sine mønstre - gjennom å kjenne seg selv bedre. Å finne sin type er derfor å finne sitt utgangspunkt for personlig utvikling.