Skip to main content

Hva er coaching?

Hva er coaching?

 

En coach er en person som har fokus på den person som blir coachet (coachee), og som ønsker å støtte personen til å finne sine egne mål og sin egen vei til å nå målene.

Coachen har således lært å stille spørsmål, som kan støtte andre til å finne sine egne svar.

En coach er bevisst hvordan man støtter andre til å sette seg mål som er oppnåelige i forhold til den tid og de ressursene man har, og hvordan man jobber med den indre og ytre motstanden som ofte oppstår på veien mot målet.

En coach gir ikke gode råd, men kan naturligvis komme med forslag, som kan støtte coachee til å se tingene på en ny måte. Men coachen er svært oppmerksom på at coachee selv skal ta ansvar for de valgene han/ hun tar.

Vi mennesker sitter ofte fast i bestemte tankemønstre, som gjør det vanskelig for oss å nå målene våre. Dette gjelder ikke minst når vi arbeider med indre mål, dvs. vaner og indre begrensninger, som vi gjerne vil slippe. Coachen er trent i å høre og utfordre disse begrensende tankemønstre.

En coach har flere års trening i å sette sin egen mening til side, og ikke blande seg i andre menneskers liv, men utelukkende støtte dem til å velge den retningen som er riktig for dem. Coachen er dessuten trenet i å lytte oppmerksomt og å stille spørsmål som kan bevisstgjøre coachee om hvordan han/hun tenker, og kanskje inspirere til å tenke annerledes.

Coachen jobber ut fra en Coachingmodell, som fokuserer på å avdekke coachee sitt mål med coaching forløpet, samt delmål for timen. Coachen støtter dernest coachee til å finne frem til hva som må til for å nå målet, eller hva som står i veien, og å hjelpe coachee med å finne veien – eller å finne en annen vei for å nå målet.

En Enneagram Coach har en dyp viten om hvor forskjellig mennesker tenker, og hvordan man møter mennesker av forskjellig personlighetstyper på forskjellig måte.

Enneagram Coachen har dessuten et grundig kjennskap til seg selv, og til hva som er hans/hennes sterke sider i coaching, og hva han/hun særlig skal være oppmerksom på i møtet med mennesker av andre typer.

Coachen kan bruke forskjellige teknikker til å støtte coachee til å endre synsvinkel eller slippe en begrensende tankegang – men det er coachee som bestemmer hva vi skal arbeide med i hver time.

Enneagram Coachen kan dessuten – hvis coachee ønsker det – undervise coachee i Enneagramtypene, og lære coachee å se sin egen type i relasjon til de andre.

www.enneagram.coach