Skip to main content

Utdrag fra Enneagramboken kapitel 1

Fra boken: Enneagrammet - din personlige udviklingsvej av Helene Makani (2. rev. utg. 2009)   
Kjøp boken online -Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.  - vipps 200 kr. til 88120 Makani Kurs & Coaching

Enneagrammet som personlig udviklingsvej

En af grundene til at det er så svært at ændre sine mønstre er at vi identificerer os med disse mønstre, og tror at de er os og vi er dem. Nogle tror at de er deres følelser. Andre tror at de er deres fornuft. Nogle tror at de er deres arbejde, eller er deres kreativitet. Andre tror at de er dumme, eller er dovne, og aldrig bliver andet. Men mennesket er så meget andet. Vi indeholder så mange ressourcer og har tilgang til så meget mere, når vi holder op med at begrænse os selv gennem vores måde at tænke på.

Når man finder sin Enneagramtype begynder man at få øje på sig selv og sine egne mønstre. Dette betyder at man får en større bevidsthed om sig selv, og at man kan begynde at iagttage sig selv og genkende sine mønstre, når de dukker op - igen og igen!

Dernæst kan man begynde at give slip på dem. Dette vil være let at gøre med visse mønstre, men uhyre vanskeligt med andre, fordi det opleves som angstfyldt og meget fremmed at gøre det.

Men jo mere vi giver slip jo mere vil vi komme i kontakt med vores indre kerne. Vi vil udvikle en indre oplevelse af at vi er en del af noget der er større end os, og at vi ikke kan styre og kontrollere alt omkring os. Vi kan kun udvikle tillid til livet, verden, helheden, Universet, Gud…hvad vi nu kalder det.

For eksempel har type Et, Perfektionisten, et særligt forhold til det aspekt af essenstilstanden som kaldes Fuldkommenhed, som kan beskrives som en total oplevelse af at alt er perfekt ifølge en større orden, og alt er fuldkommen som det skal være.  Men type Ets personlighed bliver nærmest en parodi på denne tilstand: type Et bedømmer konstant sin egen og andres adfærd ud fra en idé om at skabe en mere perfekt verden gennem at korrigere alle detaljer efter sin egen indre målestok. Personligheden har altså udviklet et mønster, som har til formål at genskabe tilstanden af at alt er fuldkomment og perfekt. Men når man fokuserer på detaljerne er der jo ingen ende på, hvor mange detaljer man kan få øje på, der vil altid være mere der kan rettes på! Man når ikke en indre tilstand af Fuldkommenhed ad denne vej.

Så for type Et såvel som for alle andre personlighedstyper handler det om at give slip på de gamle mønstre og opdage at gennem at give slip er det nemmere at opnå den tilstand man ubevist søger efter. For type Et betyder det, at jo mere man giver slip på at bedømme detaljerne og i stedet ser det hele ud fra Helheden, jo mere vil man opnå den indre tilstand man egentlig søger. Og jo mere type Et hviler i essenstilstanden, jo nemmere er det for dem at være i verden uden at behøve lave om på den. Som følge heraf vil mennesker af type Et, som har kontakt til deres indre kerne, føle sig mere tilfredse og glade, fordi de vil opleve den indre sindsro som de egentlig søger.

De 9 passioner

Det fortælles, at en gruppe kristne mænd og kvinder i det 4. århundrede gik ud i ørkenen, og levede der som hermitter - fast besluttet på at finde frem til svaret på spørgsmålet: “Hvad står mellem mig og Gud?” Disse mennesker blev siden kaldt Ørkenfædrene. Det svar de fandt frem til, var, i al sin enkelhed: “Jeg”. Jeg står imellem mig selv og Gud. Jeg forstået som Personligheden, drevet af forskellige følelser og behov.

Det fortælles, at Ørkenfædrene fandt frem til at vores Personlighed er drevet af de 7 dødssynder:  vrede, stolthed, misundelse, gerrighed, grådighed, begær og dovenskab.

Disse synder skulle være skyld i alle menneskets besværligheder, og forhindre os i at have kontakt til vores guddommelige selv, vores indre godhed og sjælefred. Disse dødssynder lever i dag videre i den katolske og ortodokse kirke, men har vist sig også at være en præcis beskrivelse af de lidenskaber, der driver 7 af de 9 personlighedstyper i Enneagrammet.

De 7 dødssynder er af udviklerne af Enneagrammet (Ichazo-Naranjo) blevet placeret i de ni punkter sammen med yderligere to 'synder', nemlig angst og bedrag.

Hvert punkt på Enneagrammet, hver personlighedstype, er altså drevet af en 'synd' som ofte også kaldes for en passion eller en lidenskab.

Så længe et menneske ikke har arbejdet særlig meget med sin personlige udvikling, anvender han eller hun det meste af sin energi på handlinger der er drevet af denne passion. Dette sker naturligvis ubevidst i håb om at opnå tryghed, kærlighed, lykke osv.

Et sådant gennemsnitsmenneske er kun sjældent i kontakt med sin inderste kerne, sin essens, og lever et liv hvor  passionen har erstattet essensen. 

For de fleste mennesker skaber et sådant liv kun i ringe grad den lykke, de søger. De fleste opnår at den fører dem halvvejs, og så forsøger de febrilsk at gentage mønstret for at komme hele vejen - men uden held. Dette medfører ofte frustration, angst, vrede osv., som yderligere giver næring til passionen.

Det er svært at forstå, at det der vil føre os hele vejen er at give slip - hvordan skal man kunne give slip uden at vide hvad man har i stedet for?

Fikseringen
Vores følelsesmæssige drivkraft, vores passion, får vores sind til at være fokuseret på et mønster,  som Oscar Ichazo betegnede som vores fiksering. Det vil sige et vanemæssigt mønster, som vi gentager igen og igen, fordi vi oplever, at det giver os noget godt at gøre det, og at det er det bedste at gøre i situationen - uanset at det ofte giver et uheldigt resultat. Denne fiksering forstærker vores passion, som atter forstærker adfærden, så mønsteret kører i en ond cirkel. Men det kan være lettere at få øje på sine egne tanker og handlinger, end det er at få kontakt med passionen. Så dette er ofte det første sted man kan starte, når man vil arbejde med personlig udvikling inden for sin Enneagramtype. Fikseringen er dog så meget en vane, at det kræver en målrettet indsats at stoppe den - på samme måde som når man arbejder med at stoppe andre vaner.

De 9 typers drivkraft og fiksering er:

 

                        Drivkraft                   Fiksering

Type 1 :          Vrede                          Fordømmelse

Type 2:           Stolthed                      Anerkendelse

Type 3:           (Selv)bedrag              Succes

Type 4:           Misundelse                 Længsel, "hvis bare..:"

Type 5:           Gerrighed                   Holde tilbage

Type 6:           Angst                          Tvivl

Type 7:           Grådighed                  Nye planer

Type 8:           Begær                         Retfærdighed

Type 9:           Dovenskab                 Magelighed   

I hvert kapitel om typerne vil disse begreber blive uddybet.

Den særlige evne

Det interessante ved Enneagrammet som personlig udviklingsvej er, at passionen samtidig er ledetråden til vores særlige evner. 

Vi lever i en verden af modsætninger, og det betyder at alt på det fysiske såvel som på det psykiske plan består af modsætningspar. Eksempler er dag-nat, lys-mørke, glad-trist, rolig-urolig, tålmodig-
utålmodig - listen er uendelig. Det interessante ved dette er, at det på det psykologiske plan betyder, at når vi har et særligt forhold til ét aspekt, har vi også et særligt forhold til dets modsætning. Det er min erfaring, at når mennesker oplever sig selv som meget utålmodige, så har de rent faktisk også særlige evner for tålmodighed. At når mennesker oplever sig selv som meget triste eller melankolske, så har de også særlige evner for glæde. I vores personlighedsdannelse har vi lænet os mod den ene side af dualiteten, og troet at den kunne hjælpe os til at få det vi søger. Når vi vågner op og opdager, at den faktisk fører os længere væk fra det vi søger, vil vi kunne tage kontakt til passionens modsætning, og lade den få høj værdi for os.

Således bliver den psykologiske udviklingsvej for typerne:

                        Drivkraft/ passion    Særlig evne / udviklingsvej

Type 1            Fra vrede                    - til sindsro

Type 2            Fra stolthed                - til ydmyghed

Type 3            Fra (selv)bedrag         - til ærlighed

Type 4             Fra misundelse           - til ligeværd

Type 5            Fra gerrighed              - til gavmildhed

Type 6            Fra angst                    - til mod

Type 7            Fra grådighed              - til nøgternhed

Type 8            Fra begær                   - til uskyld

Type 9            Fra dovenskab            - til handlekraft

Gennem denne udviklingsvej opnår vi at afbalancere passionen, og dermed kommer vi tættere på vores essenstilstand.  I afsnittene om de enkelte personlighedstyper er denne udviklingsvej beskrevet uddybende.

 

Tre trin

Hver af de 9 personlighedstyper er drevet af én bestemt passion, som er grundlaget for personlighedstypens tankegang. Passionen er typens drivkraft og har såvel en positiv som en negativ effekt for hver type. Man kan sige at det er den energi, der holder typen i gang - på godt og ondt. Et menneskes energi vil altid have form af den samme passion, dvs. man kan ikke skifte type, men kan lære at afbalancere typens energi med det vi kalder den særlige evne.

Enneagrammet viser os, at vi hver især har adgang til særlige evner, men at vi skal gøre noget andet end det vi plejer.

  1. Det første trin er at blive opmærksom på vores vanemæssige tanke- og handlemønstre - vores fiksering - således at vi kan genkende dem hver gang de dukker op.
  2. Det næste trin er at beslutte ikke at ville bruge energi på disse mønstre længere, fordi de ikke fører fremad men kun til mere af det samme. Dette kan være svært med nogle af mønstrene, fordi de kan være så lystbetonede og have så mange sekundære gevinster, at det er svært at give slip på dem. Men når man begynder at analysere sit liv som helhed og begynder at forstå, at man gentager det samme mønster, vil det også blive nemmere at give slip.
  1. Det tredje trin er at vælge at balancere passion og særlig evne.

Den særlige evne er det modsatte af det vi har gjort hidtil. Men udvikling handler ikke om at forsøge at forkaste alt det hidtidige, men om at acceptere og balancere og acceptere det hele.

Jo mere vi anvender vores særlige evne, jo mere vil vi være i kontakt med vores essenstilstand - og jo mere vi er i kontakt med essenstilstanden, jo lettere er det at få tilgang til den særlige evne.

Men også i vores drivkraft og fiksering ligger der ressourcer. Når vi udvikler vores særlige evne bliver vi kærligere og får mere overskud til andre mennesker. Men vi kan godt stadig have kontakt til vores drivkraft/ passion, selvom det er på en anden, mere afslappet måde end tidligere.

Det er muligt - ligesom i mange andre forhold i livet - at finde en balance mellem de to sider, om at opdage at det ikke er enten-eller, men kan være et både-og.

I kapitlerne om typerne er udviklingsvejen for hver type nærmere beskrevet.

 

Om at være et balanceret menneske

Mennesker som har haft en meget tryg og kærlig barndom, eller som har arbejdet med deres personlige udvikling, opnår en kontakt til deres særlig evne som gør dem til balancerede, ressourcefulde mennesker. Det er mennesker, som har overskud til andre mennesker, og hvis motiver for det de gør i højere grad er baseret på kærlighed end på frygt. De er ikke drevet af at få opfyldt deres grundlæggende behov, for dette er opfyldt gennem kontakten til essensen, og bliver dagligt opfyldt gennem at være fuldt tilstede i verden. Deres vanemæssige fiksering er sluppet, og de er mere fleksible i deres tanke- og handlemønstre, og har dermed flere valg. De har ikke noget de skal kæmpe for, eller forsvare sig imod, og har derfor taget forsvarsværkerne ned, og oplever verden på en anden måde end da de var i ubalance.

Selvom man er nået et niveau af at være balanceret kan der naturligvis stadig være begivenheder der kan bringe en ud af balance, hvorpå nogle af typens mønstre igen vil blive synlige. Denne ubalance kan være af kortere eller længere varighed, men for de fleste er den balancerede tilstand så attraktiv, at de vil søge at komme tilbage til den.

I hvert af kapitlerne om typerne slutter jeg med en beskrivelse af hvordan typen fremtræder når den er afbalanceret.

Kjøp boken online -Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.  - vipps 200 kr. til 88120 Makani Kurs & Coaching