Skip to main content

Enneagramdagen 20. april 2024

Velkommen til Enneagramdag den 20. april 2024 på Litteraturhuset i Oslo.
På denne dagen vil vi lærere på Enneagramskolen holde foredrag om mange spennende Enneagram emner (se programmet nedenfor). Du kan også møte andre Enneagram interesserte for spennende og hyggelige samtaler.
Dagen avsluttes med fellesmiddag for de som ønsker det (for egen regning). 
Dagen er arrangert av IEA-Enneagramforeningen Norge, og koster 200 kr. for medlemmer av IEA Norge og 250 kr. for andre.  Du kan melde deg på hér. 

Programmet er: 

kl.14                Velkomst og presentasjon

14.10               Inspirerer du eller irriterer du?
                          Hvordan redde samarbeidet på jobb ved hjelp av Enneagrammet v/ Mai K. Nilsson

15.00           Pause

15.10           Hvilke konsekvenser har det å være blind på et instinkt?
                     Foredrag og intervjus med fokus på de tre instinktene i Enneagrammet.
                     v/ Anne Helene Winsnes og Helene B. Makani

16.30           Pause

16.45           Hvordan redde ekteskapet ved hjelp av Enneagrammet? Feller og fascinasjoner i parforholdet
                       v/ Kjersti Wold og Geir Vang

17.30            Enneagrammet – en personlig reise v/ Helene B. Makani

18                Takk for i dag !       

                     Middag (for egen regning) på Litteraturhusets kafé for de som ønsker å fortsette samværet