Skip to main content

Datoer Ennea Pract 2024

Modul 2 Instinkter og Undertyper
Innhold:
På denne modul vil du lære om de tre instinktene: Selvoppholdelse, Seksuelt og Sosialt og hvilken betydning det har, hvilket instinkt som er det drivende. Du vil også lære om de 27 Undertypene, dvs. 3 undertyper for hver type, og hvordan undertypen kan påvirke hvordan typen oppleves utefra.  Denne modulen vil få deg til å forstå hvor nyansert Enneagrammet egentlig er, og hvor forsiktig man skal være med å typebestemme andre.
Underviser: Anne Helene Winsnes    
Datoer 2024: Mandager 8., 15. og 22. april kl. 19-21 , samt lørdag 4. mai kl. 9.30-16

Mellom modul 2 og 3: Øvelse med medstuderende (fysisk eller på nett) + litteraturlesning / podcasts

Modul 3 – Utviklingsnivåene
Innhold: På denne modulen vil du lære om de 9 utviklingsnivåene, og hva som er forutsetningen for å bevege seg oppover i nivåene. Du vil få anledning til særlig å fokusere på din egen types nivåer, for å kunne observere din egen adferd. Du vil lære (mer) om selvobservasjon som veien til personlig utvikling med Enneagrammet.
Underviser:
Helene Makani    
Datoer 2024 : Mandager 27. mai  og 3. juni kl. 19-21, samt lørd. 8. juni kl. 9.30-16 

Mellom modul 3 og 4: Øvelser med medstuderende m.v.

Modul 4  - Sentrene og personlig utvikling
Innhold: På denne modulen vil vi gå dypere inn i å forstå betydningen av de tre sentrene, og kjenne igjen hvilke sentre vi bruker og hvordan. Gjennom samtaleøvelser vil du bli mer bevisst hvordan du bruker og misbruker sentrene, og du vil lære hvordan du kan balansere de tre sentrene i deg – hvilket er en forutsetning for virkelig å ta et kvantesprang i personlig utvikling.
Underviser: Helene Makani.   
Datoer 2024: Mandager 2., 9. og 16. september 

Mellom modul 4 og 5: Skriftlig oppgave

Modul 5  Støtte andre til å finne typen sin. Avslutning og sertifisering.
Innhold: På denne modulen vil du lære hvordan du kan intervjue andre og støtte dem til å finne typen sin. Hva kan du lytte og se etter i intervjuet?
Du vil dessuten bli sertifisert som Enneagram Practitioner, hvis din skriftlige oppgave er besvart tilfredsstillende. Deltakerne vil fortelle om sin oppgave i grupper, som en del av avslutningen på utdannelsen.
Underviser:
Helene Makani.
Datoer 2024: Lørd.-Sønd. 26.-27. okt.