Skip to main content

Webinar: Din indre kritiker

Dette webinaret er for alle som ønsker å jobbe videre med personlig utvikling i f.t. egen Enneagramtype, og for alle som ønsker å forstå rollen til den indre kritiker og hvordan man kan arbeide med den.
På kvelden vil vi sette fokus på kritikerens rolle i f.t. din Enneagramtype. Men vi vil gå videre enn det, vi vil kontakte Kritikeren og snakke med den! 
Dette er en workshop, og det betyr at du får anledning til å jobbe med din egen indre kritiker ved å tegne og skrive underveis, og dele noen innsikter med en annen kursdeltaker. 
Forutsetning for å delta er at du kjenner til din egen Enneagramtype, og ønsker å jobbe mer med deg selv.

Dato og tid: Neste minikurs (webinar) er planlagt til april.